Lehota na podanie daňového priznania v roku 2024

Do kedy treba podať daňové priznanie na Slovensku?
Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja).
V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
Zdieľajte príspevok na sociálnej sieti

Zanechať Odpoveď