Cenník služieb

Ak máte záujem o službu volajte alebo si rezervujte termín cez formulár

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo – od 50€ podľa náročnosti prípadu
Daňové poradenstvo zahŕňa daň z príjmov pre právnické osoby, DPH, registrácie, DPH poradenstvo, transferové oceňovanie, posudzovanie medzinárodných transakcií, odosielanie podaní, oznámení pre správu daní alebo colný úrad, daňový kalkulácia a daňové plánovanie, interpretácie zákonov a ďalšie činnosti súvisiace s daňovým poradenstvom.
Ak máte záujem o službu volajte alebo si rezervujte termín cez formulár

Daňové priznanie právnických osôb

Daňové priznanie právnických osôb – od 150€
Cena závisí od množstva účtovných dokladov a komplexnosti daňového priznania.
Daňové priznanie k DPH – od 70€
Zahŕňa spracovanie DPH a kontrolného výkazu alebo súhrnného výkazu. Taktiež sa venujeme aj dodatočným daňovým priznaniam k DPH. Cenu ovplyvňuje množstvo účtovných dokladov a náročnosť obchodných transakcií – medzinárodné obchody, call of stock, poukážky, reťazové obchody. Ponúkame kontrolu DPH výkazov pred podaním daňového priznania.
Ak máte záujem o službu volajte alebo si rezervujte termín cez formulár

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva od 50€/mesiac
Cena závisí od množstva zaúčtovaných dokladov a ich náročnosti na spracovanie. V rámci vedenia účtovníctva ponúkame aj daňové poradenstvo pri obchodných transakciách, mzdovú agendu a personalistiku. Cena sa odvíja od náročnosti účtovníctva a od toho či firma je platca DPH.
Mzdy (1-15 zamestnancov) 15€/zamestnanec, Mesačné prehľady a ročné hlásenie
Mzdy (od 16 zamestnancov) 10€/zamestnanec, Mesačné prehľady a ročné hlásenie
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní 30€/zamestnanec
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní 30€