Účtovníctvo Púchov

Certifikovaný daňový poradca pre fyzické a právnické osoby Vám ponúka posudzovanie daňovo uznateľných nákladov. Špecializované poradenské služby zamerané na pomoc podnikom zorientovať sa v zložitosti predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty (DPH) a požiadaviek na dodržiavanie predpisov.
Riešenie kompletnej agendy daňovej problematiky, ktorá zahŕňa medzinárodné zdaňovaniezdaňovanie zahraničných obchodných transakcií, ale aj registrácie na daňový úrad, žiadosti o vystavenie potvrdení a vypracovanie daňových priznaní.
Pre firmy ponúkame vedenie podvojného účtovníctva.
Okrem vedenia účtovníctva sa venujeme daňovému a účtovnému poradenstvu pre fyzické a aj právnické osoby.
tisíce spokojných klientov
Finančná správa Slovenská republika
Slovenská komora daňových poradcov
Daňové priznanie online Spracovanie daňového priznania

Poskytujeme široké spektrum daňových služieb

Daňový poradca zapísaný v slovenskej komore daňových poradcov je garanciou profesionálneho prístupu a znalostí v oblasti daní a účtovníctva.

Daňové poradenstvo

Dnešný svet je veľmi zložitý tak ako sú aj dane. S možnosťou medzinárodného obchodovania sa sprísňujú daňové zákony a už klasický účtovník na tieto veci nestačí. Tu práve nastupuje daňový poradca.
V rámci daňového poradenstva Vám ponúkame aj zdaňovanie nerezidentov a SR obchodujúcim so slovenskou spoločnosťou.
Daň z pridanej hodnoty je veľmi citlivou témou, keďže je najvýznamnejším zdrojom štátneho rozpočtu a preto k nej pristupujeme opatrne.
Ponúkame Vám spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vrátane posúdenia jednotlivých transakcií z hľadiska DPH s cieľom nájsť legálne a optimalizované riešenie. Poradíme Vám pri viacreťazových obchodoch a call of stock. Zastupovanie firiem pred správcom dane a zastupovanie počas daňovej kontroly.
Ponúkame Vám komplexný servis a poradenstvo pri odpočítaní DPH.
Daňové poradenstvo
Dnešný svet je veľmi zložitý tak ako sú aj dane. S možnosťou medzinárodného obchodovania sa sprísňujú daňové zákony a už klasický účtovník na tieto veci nestačí. Tu práve nastupuje daňový poradca. 
V rámci daňového poradenstva Vám ponúkame aj zdaňovanie nerezidentov a SR obchodujúcim so slovenskou spoločnosťou. 
Daň z pridanej hodnoty je veľmi citlivou témou, keďže je najvýznamnejším zdrojom štátneho rozpočtu a preto k nej pristupujeme opatrne.
Ponúkame Vám spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vrátane posúdenia jednotlivých transakcií z hľadiska DPH s cieľom nájsť legálne a optimalizované riešenie. Poradíme Vám pri viacreťazových obchodoch a call of stock. Zastupovanie firiem pred správcom dane a zastupovanie počas daňovej kontroly. 
Ponúkame Vám komplexný servis a poradenstvo pri odpočítaní DPH.

Vedenie účtovníctva

Jednou zo zákonných podmienok fungovania podniku je aj vedenie účtovníctva. Okrem poskytovania verného a pravdivého obrazu o spoločnosti, účtovníctvom slúži ako podklad pre výpočet základu danedaňovej povinnosti. Účtovníctvo Púchov Vám ponúka komplexné spracovanie Vašich účtovných dokladov vrátane vypracovania a podania daňového priznania pre fyzické a právnické osoby.
Súčasťou daňového poradenstva je aj poradenstvo pri DPH ako aj cezhraničných transakcií. Zabezpečíme Vám kompletnú agendu účtovníctva vrátane zostavenia účtovnej závierky a analytickej evidencie dokladov na vedenie daňových a nedaňových nákladov a výnosov.
„Venujte sa svojmu biznisu. Dane a účtovníctvo nechajte na expertov.“
Vedenie účtovníctva
Jednou zo zákonných podmienok fungovania podniku je aj vedenie účtovníctva. Okrem poskytovania verného a pravdivého obrazu o spoločnosti, účtovníctvom slúži ako podklad pre výpočet základu dane a daňovej povinnosti. Účtovníctvo Púchov Vám ponúka komplexné spracovanie Vašich účtovných dokladov vrátane vypracovania a podania daňového priznania pre fyzické a právnické osoby. 
Súčasťou daňového poradenstva je aj poradenstvo pri DPH ako aj cezhraničných transakcií. Zabezpečíme Vám kompletnú agendu účtovníctva vrátane zostavenia účtovnej závierky a analytickej evidencie dokladov na vedenie daňových a nedaňových nákladov a výnosov.

Mzdy a personalistika

Postaráme sa o Vašich zamestnancov a ich výplaty. Zabezpečíme Vám kompletný personálny servis ohľadom pracovných zmlúv, brigádnických zmlúv, vrátane ukončovania pracovných pomerov a dohôd. Samozrejmosťou je registrácia zamestnávateľa a zamestnancov na zdravotnú a sociálnu poisťovňu, registrácia zamestnávateľa ako platiteľa na daňový úrad. V rámci mzdovej agendy Vám ponúkame spracovanie evidencie dochádzky vrátane vystavenia výplatných pások s príslušnými odvodmi a preddavkami na daň. Postaráme sa o vystavovanie koncoročných potvrdení pre zamestnancov.
Kompletná mzdová agenda vrátane zabezpečenia plnenia všetkých zákonných povinností vyplývajúce zo zamestnávania pracovníkov.
Mzdy a personalistika Postaráme sa o Vašich zamestnancov a ich výplaty. Zabezpečíme Vám kompletný personálny servis ohľadom pracovných zmlúv, brigádnických zmlúv, vrátane ukončovania pracovných pomerov a dohôd. Samozrejmosťou je registrácia zamestnávateľa a zamestnancov na zdravotnú a sociálnu poisťovňu, registrácia zamestnávateľa ako platiteľa na daňový úrad. V rámci mzdovej agendy Vám ponúkame spracovanie evidencie dochádzky vrátane vystavenia výplatných pások s príslušnými odvodmi a preddavkami na daň. Postaráme sa o vystavovanie koncoročných potvrdení pre zamestnancov.
Kompletná mzdová agenda vrátane zabezpečenia plnenia všetkých zákonných povinností vyplývajúce zo zamestnávania pracovníkov.

Daňové priznanie

Spracovanie a podanie daňového priznania online
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2024 (za rok 2023) typ A a typ B v Slovenskej republike. Vyplnenie a podanie daňového priznania online elektronicky.
Daňové priznanie je určené pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, dôchodcov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním. Daňové priznanie spracujeme a podáme online elektronicky za Vás na finančný úrad.
Vyplnenie daňového priznania Vám bude trvať len niekoľko minút. Na vypracovanie daňového priznania použite formulár daňové priznanie formulár typ A alebo typ B.
Daňové priznanie Spracovanie a podanie daňového priznania online
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2024 (za rok 2023) typ A a typ B v Slovenskej republike. Vyplnenie a podanie daňového priznania online elektronicky.
Daňové priznanie je určené pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, dôchodcov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním. Daňové priznanie spracujeme a podáme online elektronicky za Vás na finančný úrad.
Vyplnenie daňového priznania Vám bude trvať len niekoľko minút. Na vypracovanie daňového priznania použite formulár daňové priznanie formulár typ A alebo typ B.

Daňová kalkulačka

Bezplatná daňová kalkulačka. Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti.
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku. Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie.
Daňová kalkulačka 2023
Bezplatná daňová kalkulačka. Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti.
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku. Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie.

Inovatívne platenie dane

Viete ako zaplatiť vyčíslenú daň? Máme pre Vás moderný a inovatívny spôsob platenia dane. 
Ponúkame Vám jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám jednoducho poskladá číslo účtu na zaplatenie dane. 
Nemusíte sa trápiť zostavovaním účtu v štátnej pokladnici a ani zisťovaním variabilného symbol. 
Aplikácia všetko spraví za Vás a navyše Vám vygeneruje aj QR kód, ktorý si načítate v bankingu.
Praktická aplikácia pre platbu dane
Viete ako zaplatiť vyčíslenú daň? Máme pre Vás moderný a inovatívny spôsob platenia dane.
Ponúkame Vám jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám jednoducho poskladá číslo účtu na zaplatenie dane.
Nemusíte sa trápiť zostavovaním účtu v štátnej pokladnici a ani zisťovaním variabilného symbol.
Aplikácia všetko spraví za Vás a navyše Vám vygeneruje aj QR kód, ktorý si načítate v bankingu.

Aktuálne novinky

Inovatívne platenie dane. Praktická aplikácia pre platbu dane. Viete ako zaplatiť vyčíslenú daň? Máme pre Vás moderný a inovatívny spôsob platenia dane. Ponúkame Vám jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám jednoducho poskladá číslo účtu na zaplatenie dane.

Inovatívne platenie dane

Inovatívne platenie dane. Praktická aplikácia pre platbu dane. Viete ako zaplatiť vyčíslenú daň? Máme pre Vás moderný a inovatívny spôsob platenia dane. Ponúkame Vám jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám jednoducho poskladá číslo účtu na zaplatenie dane.
Máte príjmy zo zamestnania alebo zo živnosti? Bezplatná daňová kalkulačka. Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti. Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku. Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie.

Daňová kalkulačka

Máte príjmy zo zamestnania alebo zo živnosti? Bezplatná daňová kalkulačka. Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti. Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku. Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie.
Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024

Lehota na podanie daňového priznania

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024
Ing. Martin Vrábel
Boli ste s našimi online službami spokojní? Napíšte nám recenziu

Klienti